Adventsresa till Laxarby kyrka i Dalsland Söndag 1 December 2019

Avresa: 1 december, 2019

Pris: 550 kr/person

Vi åker till Laxarby församlingshem, där vi dricker kaffe och smörgås. Sedan går vi över till kyrkan, där vi skall deltaga i adventsgudstjänsten.

Placerad på en höjd vid Laxsjön. Den nuvarande kyrkan i Laxarby har haft en medeltida föregångare som sannolikt var byggd i trä. Den ersattes vid 1600-talets mitt av en timrad salskyrka, vilken byggdes om 1705-06. År 1759 utökades långhuset med korsarmar i norr och söder. Laxarby är, tillsammans med kyrkorna i Bolstad, Gestad och Håbol, de enda korskyrkorna i Dalsland. Då korsarmarna tillkom delades troligen kyrkan på mitten och drogs isär, vilket var möjligt eftersom den saknade ordentlig grund. Tornet, i tidsenlig trägotik, tillbyggdes 1884. Samtidigt målades fasadernas träpanel vit.

Altaruppsatsen är från 1769 och centralmotivet består av en så kallad kalvariegrupp med Kristus på korset omgiven av Maria och aposteln Johannes. Uppsatsen, liksom predikstolen från 1747, två änglar med psalmnummertavlor från 1767, och en timglasängel, är alla utförda av den i stiftet välkände bildsnidaren Isac Schullström. Taket dekorerades 1777 med moln och stjärnor av kyrkomålaren Carl Zetterström. Altarringen, från 1884, är rund och sluten mot altarets sidor med barriär av svarvade balusterdockor. I vapenhuset hänger en vacker ljuskrona i trä som är ett bra exempel på fantasifull folkkonst från 1700-1800-talet. I tornet finns två medeltida kyrkklockor, varav den ena är prydd med fyra solkors.’

Vi åker till Baldersnäs herrgård, där vi skall äta jullunchbord. Herrgården ligger på en halvö i Laxsjön. Efter en fin dag åker vi åter tillbaka till våra hemorter.

Pris: 550 kronor per person

Ingår: Bussresa, Kaffe och Smörgås, Jullunchbord inkl. kaffe

Ingår ej: Måltidsdryck till Jullunchbordet

Har ni behov av specialkost p.g.a. allergier ber vi dig meddela detta direkt vid bokningen av resan

Avreseort Avresetid Beräknad hemkomst
Trollhättan, Resecentrum Gate 14 Kl. 8.00 Kl. 17.15
Vänersborg, Järnvägsstationen Kl. 8.15 Kl. 17.00
Uddevalla, Bohusläns museum Kl. 8.45 Kl. 16.30

_______________________________________________________________________________

För inbetalning vänligen betala via vårt bankgiro nr: 453-6629
Betalningen oss tillhanda senast 31 oktober 2019
Var god ange: Namn, adress, resans namn, datum för resan