Vårt motto är att varje resa är unik och vi vill alltid förmedla en personlig kontakt och engagemang i just er resa.

Hos oss finns möjligheter. Man kan boka enbart busstransport, men vi kan också boka hotell, restaurang, färjetransporter m.m. i samband med bussbokningen. Planerar ni en dagsresa eller flerdagarsresa så hjälper vi gärna till att arrangera den. Vi har ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet och är medlem i Sveriges Bussföretag.

Flera olika bussarstorlekar.
Vi kör nationellt och internationellt.
Vi vill ge dig kvalitet och bra service.
Låt oss hjälpa dig med bokningen.